ماهنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست نشریه علمی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران است. هدف از انتشار این ماهنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت محیط زیست مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید.  نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

ایمیل: irsen1385@gmail.com


نوع اعتبار: علمی-پژوهشی: (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار:ماهانه

0/139 (Q3):ISCرتبه در پایگاه استنادی

نوع داوری:  مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری: 2-6ماه

درصد پذیرش:---        

زبان نشریه  فارسی :(چکیده: انگلیسی)

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی:رایگان (تمام متن)

دسته بندی موضوعی: دارد

تعداد صفحات مجاز:10-12صفحه

هزینه بررسی و داوری: یک میلیون ریال(یکصد هزار تومان)

هزینه پذیرش و چاپ: دو میلیون ریال(دویست هزار تومان)

 

-یادآور می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

-با توجه به تصمیم هیات تحریریه و دستور وزارت علوم از هر نویسنده در هر سال فقط یک مقاله (درصورتیکه مقالات قبلی به چاپ رسیده باشد) برای ادامه روند داوری پذیرفته می شود،  بدیهی است مقالات تمام نویسندگان تکراری عودت داده می شود.

 

طبق تصمیمات اتخاذ شده هیئت تحریره در جلسه مورخ 1397/10/24، مقالاتی که قبل از سال 95 پذیرش گرفته و بنا بر پیگیریهای متعدد کارشناسان نشریه، نویسندگان اطلاعات درخواستی را در اختیار نشریه نگذاشته اند، ازفهرست چاپ حذف خواهند شد.

 همچنین نویسندگان می توانند جهت چاپ این مقالات، در فصلنامه های دیگر (از جمله انسان و محیط زیست و پایداری، توسعه و محیط زیست) اعلام آمادگی نمایند.

نشریه از قوانین Committee on Publication Ethics )COPE) پیروی می کند.

شماره جاری: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 85، شهریور 1398، صفحه 1-250 

3. بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان

صفحه 33-44

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن‌پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


9. ارزیابی لرزه ای سدهای دوستدار محیط زیست (سدCSG)

صفحه 113-121

امیر عارفیان؛ علی نورزاد؛ محسن قائمیان؛ عباس حسینی


12. بهینه‌سازی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی باهدف کاهش خسارات محیط زیستی

صفحه 155-165

حامد مازندرانی زاده؛ رحیمه زاوش پرگو؛ پیمان دانشکار آراسته


18. سنجش سطح پایداری در فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه

صفحه 243-256

تهمینه احسانی فر؛ فرحناز رستمی قبادی؛ نادر نادری؛ شهاب خوش خوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه ویراستار ادبی
شاپا چاپی
1563-4809
شاپا الکترونیکی
2008-3513

بانک ها و نمایه نامه ها