نویسنده = فریده گلبابائی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای بازده سیکلون ، اسکرابر مه پاش و سیستم تلفیقی سیکلون- اسکرابر در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 71-78

محسن علی آبادی؛ عبدالرحمن بهرامی؛ فریده گلبابائی؛ فرشید قربانی


2. طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 75-80

فریده گلبابائی؛ امیرحسین میرزایی؛ مجید عباسپور؛ بابک بنکدارپور