نویسنده = آزاده فلسفیان
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفرجی چشمه آب گرم شابیل با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-169

آیدا سیاهی سرابی؛ آزاده فلسفیان؛ نادر حبیب زاده