نویسنده = سهیل سبحان اردکانی
تعداد مقالات: 7
1. مکان یابی سایت های جدید تکثیر و پرورش ماهی در طول مسیر رودخانه کبکیان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1394

سهیل سبحان اردکانی؛ زینب محرابی


2. بررسی کیفیت آب رودخانه با استفاده از شاخص های کیفی آب (مطالعه موردی رودخانه الیگودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فائزه توکلی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ سهیل سبحان اردکانی


3. بررسی تجمع عناصر کروم و نیکل در خاک‌ اطراف شهرک صنعتی شماره 3 اراک

دوره 22، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 85-97

سید امیر احمدی؛ سهیل سبحان اردکانی


4. تعیین غلظت‌ باقی‌مانده برخی ازآفت‌کش‌های آلی کلره و فسفره در آب رودخانه گرگر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 223-236

سهیل سبحان اردکانی؛ پریسا جمالی پور


5. اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 237-255

محمود ملکیان؛ محمد سعید ایزدی؛ سهیل سبحان اردکانی


6. ارزیابی کارایی فرآیند الکترولیز در حذف پیراسنجه های اکسیژن خواهی شیمیایی و کل ذرات معلق از پساب کارخانجات کشمش پاک کنی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 377-386

سهیل سبحان اردکانی؛ سیدمیلاد جعفری؛ مجید احتشامی