نویسنده = رضا مرندی
تعداد مقالات: 8
2. جذب بیولوژیکیCr(VI) توسط توده سلولی مرده Aspergillus niger

دوره 11، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 25-32

رضا مرندی؛ آیدا حجتی؛ عباس اخوان سپهی


3. ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 95-102

رضا مرندی؛ نصرالله مجیدیان؛ سیدمحمد حجی خراسانی


4. بررسی تاثیرات روشهای بهینه سازی انرژی بر گازهای آلاینده های خروجی از کوره

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 95-108

رضا مرندی؛ میراسماعیل معصومی؛ حسن آزادمنش


5. مطالعه حذف ماده رنگزای زرد قلیایی 2 موجود در آبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی در یک راکتور غیرپیوسته

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 66-77

مرتضی کاشفی الاصل؛ مرتضی خسروی؛ رضا مرندی؛ کامبیز سیدی؛ علیرضا ختایی


6. جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 77-86

رضا مرندی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ طاهره ولی زاده


7. بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 43-56

رضا مرندی؛ منوچهر وثوقی؛ مجید عباسپور؛ مهدی برقعی؛ سید علی سید باقری