نویسنده = مکرم روانبخش
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی – مهندسی پسماندهای شهری شهرستان سمنان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 105-117

نیلوفر عابدین زاده؛ مکرم روانبخش؛ طوبی عابدی


2. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-100

محمد پناهنده؛ نیلوفر عابدین زاده؛ مکرم روانبخش