نویسنده = سقراط فقیه زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی عوامل موثر بر آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-160

قاسم ذوالفقاری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ سقراط فقیه زاده


2. بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-22

حسن اصیلیان؛ علی خوانین؛ سیدباقر مرتضوی؛ سقراط فقیه زاده؛ رسول یاراحمدی