نویسنده = سید علی جوزی
تعداد مقالات: 12
1. تجزیه و تحلیل مخاطرات محیط زیستی ایستگاه تقویت فشار گاز واحد شماره 2 اهواز به روش تطبیقی EFMEA & HAZAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد امین رمزی فرد؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی


2. طراحی یک سیستم ارزیابی نوین و یکپارچه به منظور انتخاب و رتبه‌بندی مدارس سبز در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1395

حسین میبودی؛ اکرم‌الملوک لاهیجانیان؛ سید محمد شبیری؛ سید علی جوزی؛ رضا عزیزی‌نژاد


3. ارزیابی ریسک بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی واحد پرس یک کارخانه تولید خودرو با استفاده از روش های تطبیقی ETBA و HAZAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1394

سید علی جوزی؛ نازیلا شاکرمحمدی


4. تعیین اکوریژن های سواحل جنوبی ایران با استفاده از سامانه GIS به عنوان مبنای تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی

دوره 22، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 191-207

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ افشین دانه کار؛ سید علی جوزی؛ احسان رمضانی فرد


8. بررسی تغییرات کیفی فضای سبز شهر تهران از سال 1369 تا 1385 (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 335-344

منا سرودی؛ سید علی جوزی


9. بررسی اثرات زیست محیطی سد استقلال میناب درفازبهره برداری با تلفیق روش های ICOLD و Modified

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 129-141

سید علی جوزی؛ لیلا حسینی؛ علی دهقانی


11. ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 91-109

سحر رضایان؛ سید علی جوزی؛ اسماء پیراسته