نویسنده = حبیب الله یونسی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو 19 و راکتیو رد 198 از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1397

مهران بیجاری؛ زهره علی محمدی؛ حبیب اله یونسی؛ نادر بهرامی فر


2. کربن فعال تهیه شده از لجن فاضلاب و بهبود خواص آن جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی در سیستم پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهره علی اکبری بیدختی؛ حبیب الله یونسی


3. بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته در حذف COD از شیرابه کمپوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1395

فائزه مهداد؛ حبیب الله یونسی؛ نادر بهرامیفر؛ مجتبی هادویفر


4. استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO2 بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM-5 برای حذف رنگ آلی تحت نور UV

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 67-80

نسرین آقاجری؛ زهرا قاسمی؛ حبیب اله یونسی؛ نادر بهرامی فر


8. تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 139-148

فرشید قربانی؛ حبیب اله یونسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ ملیحه امینی؛ علی دانشی