نویسنده = غلامرضا نبی بیدهندی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-21

شهاب فرج اللهی؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی اصغر قدیم خانی؛ علی محمدپور؛ نسیم زارع؛ مهدی جانقربان


2. بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-42

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ زهره برزگری


3. بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 53-60

نوید رزمخواه؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی اکبر عظیمی؛ کامران اسماعیلی