نویسنده = یونس نوراللهی
تعداد مقالات: 5
1. پتانسیل سنجی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با منابع انرژی زمین گرمایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1394

یونس نوراللهی؛ محمدعلی فرجی


2. امنیت انسانی و چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1395

مسعود موسوی شفائی؛ یونس نوراللهی؛ احمد سلطانی نژاد؛ احد رضایان قیه باشی؛ حسین یوسفی؛ علی حسین رضایان


3. امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با انرژی زمین گرمایی در ایران

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 73-88

یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ علی حسین رضایان؛ هادی فارابی اصل


4. امنیت انسانی و چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 167-180

مسعود موسوی شفائی؛ یونس نوراللهی؛ احد رضایان قیه باشی؛ حسین یوسفی؛ علی حسین رضایان