نویسنده = فرزام بابایی
تعداد مقالات: 2
1. تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 45-55

علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ فرزام بابایی؛ فرنوش بشکوه


2. جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 43-52

کرامت الله ایماندل؛ مجید مجید عباسپور؛ فرزام بابایی