نویسنده = یاسمن بابایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 29-36

یاسمن بابایی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ فرشته قاسم زاده؛ محمدحسین ارباب روار


2. مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 11-18

یاسمن بابایی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ فرشته قاسم زاده؛ محمدحسین ارباب زوار