نویسنده = محمدرضا علوی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 29-36

یاسمن بابایی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ فرشته قاسم زاده؛ محمدحسین ارباب روار


2. مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 47-54

نادر مختارانی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ بابک مختارانی؛ رضا رضایی؛ سیروس ناصریان