نویسنده = مهدی صادقی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اقتصادی توسعه نیروگاه های خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-51

عطیه اکرامی؛ مهدی صادقی


2. بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 47-57

مهدی صادقی؛ زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ معصومه ترکی


3. بررسی پیامدهای اقتصادی - زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 15-30

مهدی صادقی؛ لیلا گل آور؛ زهرا عابدی