نویسنده = پروین فرشچی
تعداد مقالات: 10
1. آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع به‌جای آمایش فعالیت‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 66-86

امیر هدایتی آقمشهدی؛ حمیدرضا جعفری؛ ناصر مهردادی؛ هدایت فهمی؛ پروین فرشچی؛ سمانه زاهدی


2. ارزیابی اثرات زیست محیطی تجمعی شهرک‌های صنعتی شهرستان نظرآباد

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 91-104

آزاده دبیری؛ سید مسعود منوری؛ سید محمود شریعت؛ پروین فرشچی


3. بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-36

مسعود منوری؛ مریم مروتی؛ امیرحسام حسنی؛ پروین فرشچی؛ زهرا روستا


4. بررسی ابعاد حقوقی آلودگی های نفتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ( از دیدگاه حقوق بین الملل )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 75-86

پروین فرشچی؛ فرهاد دبیری؛ سارا شجاعی


5. بررسی میزان تجمع تری بوتیل تین کلراید در ماهی اسکات (Scatophagus argus)

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 11-18

خشایار بدیعی؛ فرخ لقا امینی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ پروین فرشچی؛ نوشین راستکاری؛ مهرنوش گرایش نژاد


7. بررسی نوع و میزان سموم سنواتی موجود در انبارهای کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 78-98

تقی عبادی؛ لیندا یادگاریان؛ محمدرضا ذوالفقار پور؛ پروین فرشچی؛ پگاه فلاحی


8. بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 39-50

نعمت اله خراسانی؛ پروین فرشچی؛ مسعود منوری؛ حجت جباری


9. ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 31-84

غلامرضا امینی رنجبر؛ محمود بهمنی؛ پروین فرشچی؛ فرشته شریعت


10. مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 1-20

مجید عباسپور؛ پروین فرشچی؛ سید مسعود منوری؛ ماریا محمدی زاده