نویسنده = طاهره ناجی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات هرومون 17-بتا استرادیول و الرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynctus mykiss )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 105-112

طاهره ناجی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ مهرداد شیرین آبادی


2. بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 29-36

طاهره ناجی؛ شیلا صفائیان؛ مینا رستمی؛ مهرناز صبرجو


3. تعیین LC50 کلرید کبالت در ماهی کپور معمولی (Carpio Cyprinus)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 50-58

طاهره ناجی؛ شهربانو عریان؛ سارا کرمی