نویسنده = سیدمحمدرضا علوی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 75-84

وحید شاپوری؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ تقی عبادی


2. مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 11-18

یاسمن بابایی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ فرشته قاسم زاده؛ محمدحسین ارباب زوار


3. مروری بر استانداردهای کیفی منابع آب در ژاپن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 89-105

سیدمحمدرضا علوی مقدم