نویسنده = رامین نبی زاده
تعداد مقالات: 5
1. حذف فلزات از پساب ها با استفاده مجدد از یک دور ریز، مثال موردی حذف املاح کادمیوم با استفاده از خاک رنگ بر صنایع روغن نباتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 41-46

افشین شوکتی پورثانی؛ محمود شریعت؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده


2. امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 55-64

پریا امیریان؛ ناصر طالب بیدختی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده


3. مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 65-74

محمد مسافری؛ محمد فهیمی نیا؛ رامین نبی زاده


4. بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر رشت

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 96-105

سیدداود اشرفی؛ قاسمعلی عمرانی؛ رامین نبی زاده


5. تعیین الگوی انتشار اکسیدهای نیتروژن خروجی دودکش های نیروگاه حرارتی رامین با کاربرد مدل گوس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 13-26

منصور غیاث الدین؛ رامین نبی زاده؛ نعمت اله جعفرزاده؛ جمال شاکری