نویسنده = امیرحسین جاوید
تعداد مقالات: 9
3. مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


4. استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 41-51

امیرحسین جاوید؛ ابوالقاسم امام زاده؛ علی اصغر حمیدی؛ علی ارجمندزاده


5. بررسی روشهای حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی صنایع خودروسازی و استاندارد سازی آن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 29-34

امیرحسین جاوید؛ سیداحمد میرباقری؛ مهران پورتالاری


6. مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 2-15

مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ نسرین امانی؛ امیرحسین جاوید


7. حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 35-46

امیرحسین جاوید؛ امیرحسام حسنی؛ گیتا گلشنی


8. مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 1-12

مجید عباسپور؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ امیرحسین جاوید؛ سید احمد میرباقری