نویسنده = محمدحسین محتشمی
تعداد مقالات: 1
1. فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 57-72

علی شرقی؛ محمدحسین محتشمی