نویسنده = سیدعباس حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات آسیب شناسی بافت آبشش ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در مواجهه باغلظت های تحت کشنده نانوذرات اکسید مس

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-103

حسن صحرایی؛ سیدعباس حسینی؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی


2. تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 129-138

مژگان روشن طبری؛ پریسا نجات خواه؛ سیدعباس حسینی؛ نوربخش خداپرست؛ محمدتقی رستمیان