نویسنده = افشین ملکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 157-165

محمد مهدی امین؛ مهدی صفری؛ رضا رضایی؛ افشین ملکی


2. بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد و قابلیت بازیافت آن در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 11-18

قاسمعلی عمرانی؛ افشین ملکی؛ علی شرافت مولا