نویسنده = لیما طیبی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب و عوامل مؤثر بر آن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-49

لیما طیبی؛ سهیل سبحان اردکانی


2. بررسی اثرات دما بر قابلیت تخمه گشایی و ارزش غذایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 59-66

لیما طیبی؛ جعفر سیف آبادی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ ناصر آق


3. تعیین کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال 1383 با استفاده از شاخص کیفیت هوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 33-38

سهیل سبحان اردکانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی؛ محمود قاسمپوری