نویسنده = رویا نزاکتی اسماعیل زاده
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات فولاد با استفاده از روش RIAM اصلاح شده، مطالعه موردی: فولاد تیام در استان گیلان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 409-421

ساجده مدنی؛ سعید ملماسی؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده


2. شبیه سازی احتمال وقوع پرغذایی و تغییرات اکسیژن محلول در دریاچه های انسان ساخت

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 17-34

جعفر نوری؛ حمید رحیمی پور؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده


3. شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 17-32

جعفر نوری؛ حمید رحیمی پور؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده