نویسنده = حسین عمادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 65-70

ناهید خلیلی؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان


2. اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 33-44

نسرین چوبکار؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان


3. آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 30-44

لاله شیخی مقدم؛ مژگان امتیاز جو؛ حسین عمادی


شماره‌های پیشین نشریه