نویسنده = لیندا یادگاریان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemia franciscana.Artemia urmiana

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 93-101

مهرناز بنی اعمام؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ لیندا یادگاریان


2. بررسی نوع و میزان سموم سنواتی موجود در انبارهای کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 78-98

تقی عبادی؛ لیندا یادگاریان؛ محمدرضا ذوالفقار پور؛ پروین فرشچی؛ پگاه فلاحی


3. تعیین میزان باقیمانده سموم ارگانوفسفره در محصول سیب سردخانه های منطقه ارومیه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 25-42

لیندا یادگاریان؛ فرامرز معطر؛ محسن مروتی؛ زهرا ریاضی