نویسنده = منصور پورنوری
تعداد مقالات: 5
1. چالشهای حقوقی تدوین معاهده ی مقابله با ریزگردها در منطقه ی خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

منصور پورنوری؛ مهرزاد جمشیدی


2. توسعه مفهوم حاکمیت سرزمینی و حفاظت از محیط زیست در پرتو آرا و رویه های قضایی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری؛ سحر زارعی


3. بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مهوش همایونی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پور هاشمی؛ داریوش کریمی


4. معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

مدریک پیرصاحب؛ منصور پورنوری؛ داریوش کریمی


5. مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 257-278

مریم جام بزرگ؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داود هرمیداس باوند