نویسنده = مرتضی حسین زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اگزرژی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در منطقه لاریجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

حسام الدین سالاریان؛ هومن نادری؛ مرتضی حسین زاده


2. تحلیل اکسرژی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در منطقه لاریجان

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 43-53

حسام الدین سالاریان؛ هومن نادری؛ مرتضی حسین زاده