نویسنده = رضا رضایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 157-165

محمد مهدی امین؛ مهدی صفری؛ رضا رضایی؛ افشین ملکی


2. مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 47-54

نادر مختارانی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ بابک مختارانی؛ رضا رضایی؛ سیروس ناصریان