نویسنده = احمد خدادادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازدهی روش الکتروکینتیک در حذف جیوه از خاک رس آلوده

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-48

آرش کیایی؛ محمد رضا توکلی محمدی؛ احمد خدادادی