نویسنده = سیداحمد میرباقری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روشهای حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی صنایع خودروسازی و استاندارد سازی آن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 29-34

امیرحسین جاوید؛ سیداحمد میرباقری؛ مهران پورتالاری


2. کمینه سازی لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال با بهینه سازی پارامترهای تصفیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 69-78

سیامک بوداقپور؛ سیداحمد میرباقری؛ امید میرزا فشمی


3. تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383

دوره 6، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 11-18

سیداحمد میرباقری؛ سیامک بوداقپور؛ علی ولایی