نویسنده = علیرضا داودیان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) و پردازش زمین‌آماری آن در آبخوان دشت لردگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1394

یاسر استواری؛ حبیبالله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان


2. ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) و پردازش زمین‌آماری آن در آبخوان دشت لردگان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 227-238

یاسر استواری؛ محمدحسین روانبخش؛ علیرضا داودیان


3. پردازش زمین‌آماری پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب زیرزمینی دشت لردگان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-61

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی‌هرچگانی؛ علیرضا داودیان