نویسنده = محمد مهدی مهربانی اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 105-114

سهند جرفی؛ محمد مهدی مهربانی اردکانی؛ کامیار یغمائیان