نویسنده = روح اله میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی آلودگی خاک به فلزات سنگین (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

صفیه تیمورزاده؛ روح اله میرزایی؛ محسن محمدی