نویسنده = حسین یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با انرژی زمین گرمایی در ایران

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 73-88

یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ علی حسین رضایان؛ هادی فارابی اصل