نویسنده = علی شمس
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مرتبط با میزان تلفیق آموزش‌های محیط زیستی و کشاورزی در برنامه‌های درسی مدرسه توسط معلمان ابتدایی شهرزنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1394

علی شمس؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد


3. بررسی دانش و نگرش محیط‏زیستی دانشجویان دانشگاه زنجان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 545-557

سمیه ندرلو؛ علی شمس