نویسنده = سعید کریمی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی عوامل موثردر دستیابی به منظری ایده آل در بدنه خیابانهای شهری(با تاکید برمنظرخیابان های فلسطین وکارگرشمالی شهرتهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

امید حیدری؛ سعید کریمی


2. مکانیابی مناطق تجاری منطقه 17 شهر تهران با استفاده ازمنطق فازی به روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

محمد حیدر علی؛ سعید کریمی


3. ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر سیل با منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 22، شماره 3، بهار 1399، صفحه 349-361

الهام اسماعیلی علویجه؛ سعید کریمی؛ فاطمه سادات علوی پور


4. مکان‌یابی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از روش Fuzzy AHP و OWA (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-18

سمیه علیزاده؛ فاطمه سادات علوی‌پور؛ سعید کریمی؛ جبار خالدی


5. مکان یابی مناطق تجاری منطقه 17 شهر تهران با استفاده از منطق فازی و AHP

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 123-138

محمد حیدر علی؛ سعید کریمی


6. تلفیق ارزیابی چند معیاره فضایی فازی با تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی برای مکان‌یابی پارک‌های شهری(‌مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران )

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 1-20

یاسر معرب؛ سعید کریمی؛ نگار فروغی؛ وحید نیک زاد