نویسنده = عباسعلی زمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور: مطالعه موردی استانهای زنجان و گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عباسعلی زمانی؛ محمد آبادی؛ پرستو بیگ وردی؛ عبدالحسین پری زنگنه


2. استفاده از شاخص‏های زیستی ماکروبنتوزها در تعیین سلامت اکولوژیکی آب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بختگان)

دوره 21، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 161-173

حبیب مرادپور؛ جابر اعظمی؛ عباسعلی زمانی؛ احمدرضا عیسایی