نویسنده = احمدرضا یاوری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه کاربرد روش مدلسازی بیزین و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها (مطالعه موردی: سد طالقان)

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 423-435

نگار طیب‌زاده مقدم؛ بهرام ملک محمدی؛ احمدرضا یاوری


2. مدل سازی اقلیم استان های تهران و مازندران با استفاده از مـدل اقلیمی LARS-WG و مقایسه تغییرات آن در جبهه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-49

نفیسه حق طلب؛ محسن گودرزی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری