نویسنده = حمید گشتاسب میگونی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری‌های پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره با استفاده از سه روش ANP، TOPSIS و ELECTRE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سید محمد اسماعیل فاطمی؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب میگونی


2. ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند همدان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-157

پروانه سبحانی؛ حمید گشتاسب میگونی؛ باقر نظامی؛ علی جهانی