نویسنده = حسن رضایی
تعداد مقالات: 3
1. مکانیابی نیروگاههای بادی در استان سمنان با استفاده از روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

حسن رضائی؛ مختار کرمی؛ مهدی اسدی؛ فهیمه شاکری


2. جایگاه گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی : بخش بایگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1396

مهدی صفاری؛ غلامرضا همایون؛ حسن رضایی


3. کاربرد منطق فازی جهت برآورد تبخیر و تعرق شهرستان گناباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

غلامعباس فلاح قالهری؛ حسن رضائی