نویسنده = غلام عباس فلاح قالهری
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد منطق فازی جهت برآورد تبخیر و تعرق شهرستان گناباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

غلامعباس فلاح قالهری؛ حسن رضائی


2. تعیین شاخص اقلیم آسایش گردش‌گری استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 81-88

غلام عباس فلاح قالهری؛ حسن رضایی