نویسنده = شاهین حیدری
تعداد مقالات: 5
1. تاثیرات کالبد بافت های ساحلی بر آسایش حرارتی، رطوبتی و جریان هوا ، نمونه موردی : بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

شاهین حیدری؛ حجت قائدی


2. بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران (نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی)

دوره 22، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 27-40

زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی


3. بهینه سازی شیوه تفکیک زمین در یک بلوک شهری در راستای کاهش دمای حیاط در تهران

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 221-231

زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی


4. تاثیر دیوارهای سبز شهری برکاهش دمای خرداقلیم‌ها و اثر جزیره گرمایی شهری

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 597-606

مریم آزموده؛ شاهین حیدری


5. اندازه گیری کمّی میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 361-370

مریم آزموده؛ شاهین حیدری