نویسنده = فرهاد حسین زاده لطفی
تعداد مقالات: 3
1. انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب ایستگاه های مترو تهران با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

سپیده قادری؛ امیرحسین جاوید؛ حمیدرضا غفارزاده؛ فرهاد حسین زاده لطفی


2. ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-168

آمنه السادات پوریه؛ نعمت ا... خراسانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ پروین فرشچی


3. ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-12

اندیشه شیعه بیگی؛ مجید عباسپور؛ محمد سلطانیه؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ زهرا عابدی