نویسنده = Vahid Dehbashi
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی الگوی کشت با تأکید بر منافع اجتماعی در بهره برداری منطقی آب درتولید محصولا ت زراعی: مورد استان فارس

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 107-115

حمید محمدی؛ علی رضا سرگزی؛ وحید دهباشی؛ محمد پودینه