نویسنده = عبداله درگاهی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تاثیر اسید سولفوریک بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

عبداله درگاهی؛ مسعود مراد1؛ شعیب رحیمی؛ هوشمند شرفی؛ کیومرث شرفی؛ محمد درویش متولی؛ روشنک رضایی کلانتری


2. بررسی کارایی اسکوریای حمایت شده با آهن در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمدتقی سوادپور؛ کیومرث شرفی؛ مسعود مرادی؛ عبداله درگاهی؛ راضیه خاموطیان


3. تهیه و تدوین مدل بهینه تعیین هزینه – اثربخشی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عبداله درگاهی؛ علی الماسی؛ مرضیه نادری


4. بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-25

رضا شکوهی؛ عبداله درگاهی؛ امیر کرمی


5. بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 255-265

سید علیرضا موسوی؛ عبداله درگاهی؛ فرناز عزیزی


6. بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-62

کیومرث شرفی؛ عبداله درگاهی؛ ناهید عزیزی؛ ژیلا امینی؛ مهدی غایب زاده؛ زهرا رضایی؛ مسعود مرادی


7. بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از محیط های آبی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-126

مقداد پیرصاحب؛ عبداله درگاهی


8. تأثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 13-24

عبداله درگاهی؛ مقداد پیرصاحب؛ محمدتقی سوادپور؛ مرتضی عالیقدری؛ مهرداد فرخی