نویسنده = مریم مصلحی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

اکرم احمدی؛ مهسا رفعتی؛ مریم مصلحی


2. بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 227-239

مهسا رفعتی؛ مریم مصلحی؛ اکرم احمدی


3. کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 437-450

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ هرمز سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی