نویسنده = رضا پورایمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پرتوزایی محیطی در خاک‌های مرزی منطقه هویزه

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 59-70

رضا پورایمانی؛ سیّد محسن مرتضوی شاهرودی


2. بررسی پرتوزایی محیطی در مصالح ساختمانی مصرفی شهرستان اراک

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 487-496

رضا پورایمانی؛ وحید حیدری


3. بررسی پرتوزایی محیطی در کلوخه‌های سنگ آهن شمس‌آباد اراک، ایران

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 13-25

رضا پورایمانی؛ حمیدرضا عظیمی