نویسنده = رامین رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 437-450

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ هرمز سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی